ΣΣ3 – Η Σοφία του Σενέκα – Επιστολή Αρ. 3 – Περί αληθινής και ψεύτικης φιλίας

Όπου ο Σενέκας αναλύει τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη της αληθινής φιλίας, σε αντιδιαστολή με την εύκολη αλλά και πολύ λιγότερο ανταποδοτική συμβατική φιλία, σχέση που συνηθίζουν οι περισσότεροι. 

Γράφει ο σοφός, για το πως πρέπει να κινηθούμε όταν σκεφτόμαστε να κάνουμε έναν νέο φίλο: “Πρέπει να κρίνεις καλά έναν άνθρωπο πριν τον κάνεις φίλο· αλλά όταν πια τον κάνεις φίλο σου, πρέπει να τον εμπιστεύεσαι. Κάποιοι άνθρωποι κάνουν τα παραπάνω με λάθος σειρά, και παραβιάζοντας τους κανόνες του Θεόφραστου κρίνουν έναν άνθρωπο αφού τον έχουν κάνει φίλο τους, αντί να τον κάνουν φίλο τους αφού τον έχουν κρίνει.”

Η ουσία της φιλίας βρίσκεται στην εμπιστοσύνη και στο μοίρασμα: “Γιατί χρειάζεται να κρατήσω μέσα μου οποιαδήποτε λέξη παρουσία του φίλου μου; Γιατί να μην θεωρώ ότι είμαι μόνος μου όταν είμαστε παρέα;”

Απόδοση στα ελληνικά και ανάγνωση: Γιάννης Χαραλαμπίδης