ΣΣ2 – Η Σοφία του Σενέκα – Επιστολή Αρ. 2 – Περί παρεκτροπών στην ανάγνωση

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αρ. 2

Περί παρεκτροπών στην ανάγνωση

‘Οπου ο Σενέκας καταπιάνεται, στη δεύτερη κιόλας επιστολή του, με ένα κάπως περιφερειακό θέμα, καίριο όμως για την οργάνωση του νέου μελετητή της σοφίας, θέση για την οποία εκπαιδεύει τον φίλο του Λουκίλιο. 

Το αντικείμενο της επιστολής είναι η προσήλωση σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία και συγγραφείς, αντί της συνεχούς ανάγνωσης πολλών συγγραφέων και βιβλίων κάθε είδους.

“Συνεπώς, εφόσον δεν μπορείς να διαβάσεις όλα τα βιβλία που μπορείς να έχεις, είναι αρκετό να έχεις μόνο όσα βιβλία μπορείς να διαβάσεις,” καταλήγει ο Σενέκας σε ένα σημείο της επιστολής.

Εδώ, στην επιστολή αρ.2 για πρώτη φορά ο σοφός αρχίζει να παραθέτει και ένα δεύτερο θέμα, ή γρήγορο μάθημα στο τέλος κάθε επιστολής, κάτι σαν ένα επιπλέον δώρο στον αναγνώστη του, λέγοντας: “Το να είσαι ικανοποιημένος μέσα στη φτώχεια σου είναι μία πολύ αξιοζήλευτη περιουσία”.

Απόδοση στα ελληνικά και ανάγνωση: Γιάννης Χαραλαμπίδης