#98 Συζητάμε με τον Διονύση Κολοκοτσά, Public Policy Director for Meta (WhatsApp and Messenger) in Asia-Pacific για τις ευκαιρίες του εξωτερικού σε πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας

Ο κ. Διονύσης Κολοκοτσάς, Public Policy Director for Meta (WhatsApp and Messenger) in Asia-Pacific συζητάει με τον Μιχάλη Ψαλλίδα, Managing Director της Crowdpolicy για τις ευκαιρίες του εξωτερικού σε πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας, τις αγορές της Ασίας και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Ο Διονύσης Κολοκοτσάς έχει πάνω από 23 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας, με επιτελικές θέσεις σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η Meta, η Google και η Procter & Gamble.

Στη Meta, ως Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων στην Ασία και τις χώρες του Ειρηνικού, συμβάλλει στη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων της τεχνολογίας & της καινοτομίας και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Στην Google, ηγήθηκε της περιφερειακής οικονομικής πολιτικής σε Ασία-Ωκεανία, των εταιρικών σχέσεων σε Βιετνάμ, Πακιστάν και Ινδονησία, καθώς και της στρατηγικής για Android και Play. Διετέλεσε επίσης επικεφαλής εταιρικών σχέσεων Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στην Procter & Gamble, ηγήθηκε της στρατηγικής επικοινωνίας καινοτόμων προϊόντων σε Ευρώπη, Ασία, Νότια Αμερική και Αφρική καθώς και της ενσωμάτωσης βέλτιστων πρακτικών ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος σε νέα προϊόντα και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής στην Ένωση Βιομηχανίας Ημιαγωγών, όπου συνέβαλε στην διαμόρφωση του Ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και την προβολή του στην παγκόσμια αγορά.

Ο Διονύσης Κολοκοτσάς είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Αειφόρο Ανάπτυξη Επιχειρήσεων από το Erasmus University of Rotterdam και διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dionisiskolokotsas/