#96 Συζητάμε με τον κ. Ναπολέων Λιόντο, Head Of Co-Financed Public Sector Programs της Softone για τα χρηματοδοτικά εργαλεία των νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο Λιόντος Ναπολέων έχει αποφοιτήσει από το Εθνικό και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με πτυχίο Οικονομικών Σπουδών.

 

Στέλεχος της Softone Technologies από τον Σεπτέμβριο του 2023 ως Head of Co-Financed Public Sector Programs και με αρμοδιότητα την ανάπτυξη ψηφιακών διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και τον συντονισμό των διαδικασιών.

 

Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως υπάλληλος στον Τραπεζικό και Βιομηχανικό τομέα, ως Credit Control Analyst στις Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ και στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του Financial Analyst στον Χρυσό Οδηγό.

 

Το 2013 εντάχθηκε στο δυναμικό του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΛΑΝΕΤ με τις αρμοδιότητες του Οικονομικού Ελεγκτή, Υπευθύνου Προγραμμάτων και του Υπευθύνου Έρευνας και Ανάπτυξης, όπου η παρουσία του συντέλεσε, κομβικά, στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Οργανισμού και του συνόλου του ΕΦΕΠΑΕ.

 

Τα τελευταία χρόνια αποτελεί επιστημονικό συνεργάτη του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, με συμμετοχή σε επιστημονικά προγράμματα με σκοπό την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εταιρικής λειτουργίας του Οργανισμού και από το 2022 έχει ιδρύσει την Lazy Lab που ασχολείται με τη Ανάλυση της Λειτουργίας των επιχειρήσεων (Business Analysis) και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό (Digital Transformation Consulting) των διαδικασιών τους.

Linkedin Profile: https://www.linkedin.com/in/napoleon-liontos-4a37472b/