#64, Χρυσή Βιτσιλάκη, Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συζητάμε για τις δράσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τη Δια Βίου Μάθηση και τις πρωτοπόρες πρωτοβουλίες Έρευνας και Καινοτομίας

Η Χρυσή Βιτσιλάκη, Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συζητάει με την Ελένη Μαυρόγαλου από την Crowdpolicy, για τις δράσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τη δια βίου μάθηση και τις πρωτοπόρες πρωτοβουλίες έρευνας και καινοτομίας.

Συνοπτικό βιογραφικό:


Η Χρυσή Βιτσιλάκη, Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με πολυετή εμπειρία στην ανώτατη εκπαίδευση, αντιμετωπίζει με αποτελεσματικότητα και ευρηματικότητα τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που είναι ένα από τα επτά ελληνικά πανεπιστημία που συμμετέχουν στο Στρατηγικό Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Επιπλέον, είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και Επιστημονικά Υπεύθυνη των «Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης» που υλοποιούνται στο πλαίσιο ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Έχει διατελέσει σε σειρά αξιωμάτων όπως:

  • Τέως Διευθύντρια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης & Μάθησης» και «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» και του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Τέως Διευθύντρια «Εργαστηρίου Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Ερευνών» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  • Τέως Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Τέως Κοσμητόρισσα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο χώρο της κοινωνικοποίησης, με έμφαση στην διαμόρφωση του ρόλου του φύλου στις νέες κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες. Έχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες σχετικές με την κοινωνικοποίηση παιδιών και εφήβων, το θεσμό του ολοήμερου σχολείου, τις σπουδές φύλου και τις διάφορες διαστάσεις της παιδαγωγικής πράξης σήμερα. Επιπλέον, ασχολείται εκτενώς με τις νέες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης με έντονη συγγραφική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί την πρώτη γυναίκα πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περισσότερες Πληροφορίες: