#57, Ηλίας Σαββάκης, Επισκέπτης καθηγητής στο αντικείμενο της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντή Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, ΔΕΔΑ Α.Ε., συζητάμε για την αειφορία και τις βιώσιμες επενδύσεις

Ο Ηλίας Σαββάκης, Επισκέπτης καθηγητής στο αντικείμενο της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, ΔΕΔΑ Α.Ε., συζητάει με τον Μιχάλη Ψαλλίδα, Managing Director της Crowdpolicy, για καλές πρακτικές που αφορούν την κλιματική αλλαγή, και τις πράσινες επενδύσεις και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Σύντομο Βιογραφικό:

Ο Ηλίας Σαββάκης είναι Χημικός Μηχανικός με MBA και MSc στα Πληροφοριακά Συστήματα. Είναι αναπληρωτής επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Βιοοικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) και διδακτορικός φοιτητής στην κατεύθυνση Πράσινο Υδρογόνο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή. Επί του παρόντος, κατέχει τη θέση του Διευθυντή Επιχειρησιακής Ανάπτυξης στον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΔΕΔΑ Α.Ε.).

Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε ποικίλες επιχειρηματικές θέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σημαντική εμπειρία σε θέματα συμβουλευτικής διαχείρισης και διαχείρισης έργων, για έργα υψηλών απαιτήσεων. Έχει αναπτύξει τεχνογνωσία στην επιχειρηματική ανάλυση, τη βιωσιμότητα, καθώς και γνώσεις διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης, εργαζόμενος σε ένα ευρύ φάσμα ιδιωτικών, δημόσιων-κρατικών και αυτοδιοικητικών οργανισμών.

Συνδυάζει γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία στους τομείς:

  • Ενέργεια και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
  • Αειφόρος ανάπτυξη, βιοοικονομία και κυκλική οικονομία
  • Προστασία του περιβάλλοντος και κλιματική αλλαγή
  • Διαφάνεια και εταιρική διακυβέρνηση
  • Εσωτερικός έλεγχος και διαχείριση κινδύνων
  • Από το 2010 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αραβο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.


Περισσότερες Πληροφορίες: