#55, Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Καθηγητής του ΕΜΠ, συζητάμε για την ενεργειακή κρίση και τη νέα εποχή των ευφυών δικτύων

Ο κ. Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Καθηγητής του ΕΜΠ, συζητάει με τον Μιχάλη Ψαλλίδα, Managing Director της Crowdpolicy, για την ενεργειακή κρίση, τις τεχνολογικές προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης και το μοντέλο διαχείρισης ενέργειας, καθώς και τη νέα εποχή των ευφυών δικτύων, των ΑΠΕ, της διεσπαρμένης παραγωγής και των μικροδικτύων.

Σύντομο Βιογραφικό:

Ο κ. Νικόλαος Χατζηαργυρίου είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Σχολής Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Από το 1984 είναι μέλος ΔΕΠ του Τομέα Ηλεκτρικης Ισχύος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, και από το 1995 τακτικός Καθηγητής. Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ και έχει μεγάλο και σημαντικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο με περισσότερες των 200 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και 500 δημοσιεύσεων σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Περιλαμβάνεται στην λίστα Thomson Reuters 2016 στο 1% των ερευνητών με τις περισσότερες αναφορές.

Περισσότερες Πληροφορίες: