#52, Μαρία Καναβάκη, Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, συζητάμε για τη δίκαιη ψηφιακή μετάβαση των Δήμων και τον ρόλο των γυναικών στο πολιτικό προσκήνιο

Η Μαρία Καναβάκη, Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών στο Δήμο Ηρακλείου, συζητάει με τον Γιώργη Χρονά από την Crowdpolicy, για τη δίκαιη ψηφιακή μετάβαση των Δήμων και τον ρόλο των γυναικών στο πολιτικό προσκήνιο.

Βιογραφικό:

H Μαρία Καναβάκη είναι Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου. Είναι Οικονομολόγος, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κρήτης και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος “Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα” του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Εργαζόταν για χρόνια στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), στο Τμήμα Συμβάσεων & Διαχείρισης Έργων της Κεντρικής Διεύθυνσης, στο οποίο ήταν Υπεύθυνη για την Οικονομική Διαχείριση των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Ανατολικής Κρήτης). Λόγω της επαγγελματικής της ιδιότητας έχει μεγάλη εμπειρία και γνώση στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Στο παρελθόν εργάστηκε στην Αγροτική Ασφαλιστική και ως καθηγήτρια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Περισσότερα: