#46, Βασίλης Πουλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και Αναπληρωτής Διευθυντής, ΓΑΒ LAB, συζητάμε για την τεχνολογία, την καινοτομία και την εκπαίδευση.

Ο κ. Βασίλης Πουλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και Αναπληρωτής Διευθυντής, ΓΑΒ LAB, συζητάει με τον Μιχάλη Ψαλλίδα για την τεχνολογία, την καινοτομία και την εκπαίδευση.

Ο κ. Βασίλης Πουλόπουλος γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1982 και έλαβε δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών το 2005. Συνεχίσε τις σπουδές του στο ίδιο τμήμα και το 2007 και 2010 έλαβε μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών αντίστοιχα στην επιστήμη των υπολογιστών με έρευνα πάνω σε εξόρυξη γνώσης από μεγάλες και ετερογενείς πηγές δεδομένων του διαδικτύου.

Έχει εργαστεί πάνω σε ευρωπαϊκά έργα (ΙΤΥΕ – Διόφαντος Ερευνητικό Κέντρο) στο διάστημα 2002-2010 και έχει υπάρξει μέλος του εργαστηρίου τηλεματικής και δικτύων της σχολής Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2010 ασχολείται με τις startup επιχειρήσεις και την καινοτομία πάνω σε διάφορους τομείς και ειδικότερα στην ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων. Από τον Ιανουάριο του 2017 είναι μέλος του εργαστηρίου Γνώσης και ΑΒεβαιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ από το 2015 είναι εξωτερικός συνεργάτης του Τεχνολογικού Ιδρύματος Πελοποννήσου. Το 2019 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το γνωστικό του αντικείμενο είναι: Μεγάλα Δεδομένα και Πολιτισμός.

Έχοντας μεγάλη αγάπη για τη μάθηση και την εκπαίδευση ασχολείται με την εκμάθηση προγραμματισμού και νέων τεχνολογιών σε νέες ηλικίες. Τα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εξόρυξη γνώσης, μεγάλα δεδομένων, προσωποποίηση, συσταδοποίηση, κατηγοριοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων καθώς επίσης και web και mobile εφαρμογές που μπορούν να καλυτερέψουν την καθημερινή μας ζωή. Έχει πάνω από 40 δημοσιεύσεις σε τομείς συναφείς με τους προαναφερόμενους ενώ συνεχίζει την έρευνα του πάνω σε θέματα ανάλυση δεδομένων πάνω σε πολιτιστικά δεδομένα.

Περισσότερες Πληροφορίες: