#43, Δρ. Σωτήρης Βαρελάς, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, συζητάμε για τον ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας στον τουρισμό

Ο Δρ. Σωτήρης Βαρελάς, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς – Συνιδρυτής του NeTourWork, συζητάει με τον Μιχάλη Ψαλλίδα για τον ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας στον τουρισμό, τις σύγχρονες τάσεις, την βιωσιμότητα και αειφορία.

Ο Δρ. Σωτήριος Βαρελάς είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγική Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουριστικών Οργανισμών». Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Παραρτήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού για την τεχνολογία στον τουρισμό και τα ταξίδια IT and Travel & Tourism (IFITT). Διαθέτει 12ετή επαγγελματική εμπειρία ως επιστημονικός σύμβουλος σε τουριστικούς οργανισμούς ενώ είναι coFounder της start up επιχείρησης με αντικείμενο τον εικονικό τουρισμό NeTourWork. Επιστημονικές του εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε αρκετά διεθνή επιστημονικά περιοδικά ενώ ο ίδιος είναι μέλος στην συντακτική ομάδα αρκετών περιοδικών και συνεδρίων.

Περισσότερα: