#41, Γιάννης Ψυχάρης, Καθηγητής Περιφερειακής Οικονομικής Ανάλυσης στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου συζητάμε για την τοπική ανάπτυξη και βιώσιμες πόλεις

Ο κ. Γιάννης Ψυχάρης, Καθηγητής Περιφερειακής Οικονομικής Ανάλυσης στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και Διευθυντής του Ινστιτούτου Περιφερειακης Ανάπτυξης, συζητάει με τον Μιχάλη Ψαλλίδα, για τη Διοικητική μεταρρύθμιση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, την τοπική ανάπτυξη, τις έξυπνες και βιώσιμες πόλεις, τη συμμετοχή των νέων στα κοινά και το σχέδιο ανάκαμψης.

Ο Γιάννης Ψυχάρης είναι Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και Διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ). Είναι Πρόεδρος του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA) και Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Έχει διατελέσει Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Μέλος της Ομάδας Έργου του ΟΟΣΑ για την εκπόνηση της μελέτης «Περιφερειακή Πολιτική για την Ελλάδα μετά το 2020». Σύμβουλος του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχει λάβει μέρος ως επιστημονικός υπεύθυνος σε πολλά ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και μελέτες. Έχει διατελέσει μέλος της επιστημονικής επιτροπής και προσκεκλημένος ομιλητής πολλών επιστημονικών συνεδρίων. Τα συγγραφικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στις περιφερειακές ανισότητες και στην πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει συγγράψει ένα σημαντικό αριθμό άρθρων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Περισσότερα:

Μελέτες και εκθέσεις που αναφέρθηκαν στη συζήτηση:

– Τοπική αυτοδιοίκηση και πολιτική συνοχής, Μελέτη ΙΤΑ – ΚΕΔΕ: https://bit.ly/3PAg0a4
– Φορολογική Αποκέντρωση Μελέτη ΙΤΑ – ΚΕΔΕ: https://bit.ly/3wEsd4N 
– Άρθρο για Covid-19 Mortality rates across Europe: https://bit.ly/38IC1CN
– Έκθεση ΟΟΣΑ: https://bit.ly/3LxN5Ae
– Συμβούλιο της Ευρώπης – Τα οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα: https://bit.ly/3PwRW7M
– Συμβούλιο της Ευρώπης – Διοίκηση Μητροπολιτικών περιοχών: https://bit.ly/3sQcA9h