#40, Αφροδίτη Σεβαστή, Chief Technology Officer της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο), συζητάμε για την Εταιρική Διακυβέρνηση, τα Ανοιχτά Δεδομένα και το Ο2hub του Υπερταμείου

Η κα. Αφροδίτη Σεβαστή, Chief Technology Officer της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο) συζητάει με την Ελένη Μαυρόγαλου, Public Affairs Digital Consultant της Crowdpolicy για την εταιρική διακυβέρνηση, τα ανοιχτά δεδομένα και το Ο2hub του υπερταμείου.

H Αφροδίτη Σεβαστή είναι Chief Technology Officer στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο). Από το 2014 είναι επίσης ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας για την Ευρωπαϊκή Έρευνα και Καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε τομείς όπως το 5G/5G+, η κυβερνοασφάλεια και το Διαδίκτυο του Μέλλοντος. Μεταξύ 2017-2019 υπηρέτησε ως Chief Technology Officer της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (πρώην ΕΔΕΤ) ενώ την περίοδο 2005-2018, ήταν Επικεφαλής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών λύσεων και υπηρεσιών για το πανευρωπαϊκό δίκτυο GÉANT. Έχει σημαντική εμπειρία σε έργα τηλεπικοινωνιών (IP, optical and software-defined networks, 5G), προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών, ψηφιακού μετασχηματισμού (service, business and ΙΤ operations automation) και υπολογιστικών υποδομών (cloud infrastructure and services), ως ερευνήτρια, μηχανικός και σύμβουλος εταιριών και οργανισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι πτυχιούχος Μηχανικός Υπολογιστών και Πληροφορικής, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου επιστημών (MSc) σε Information Networking από το Carnegie Mellon University.

Περισσότερα: