#4: Χρήστος Καλλονιάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Συζητάμε για το τμήμα, θέματα ιδιωτικότητας και GDPR.

#4: Χρήστος Καλλονιάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Συζητάμε για το τμήμα και την επέτειο των 20 ετών, τον ψηφιακό πολιτισμό, τα εφόδια των φοιτητών, θέματα ιδιωτικότητας και GDPR καθώς και για την ψηφιακή κουλτούρα.

Ο Χρήστος Καλλονιάτης υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και είναι διευθυντής του εργαστηρίου «Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας και Εφαρμογές πληροφορικής στις Κοινωνικές Επιστήμες PrivaSI Lab».

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση και μοντελοποίηση απαιτήσεων ασφάλειας και ιδιωτικότητας σε παραδοσιακά πληροφοριακά συστήματα καθώς και σε περιβάλλοντα νεφοϋπολογιστικής, τις τεχνολογίες προστασίας της ιδιωτικότητας καθώς και τα ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας σε πολιτισμικά πληροφοριακά συστήματα. Είναι συγγραφέας σε πάνω από 80 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κριτές, είναι επισκέπτης καθηγητής σε διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και μέλος συντακτικής και οργανωτικής επιτροπής γνωστών επιστημονικών συνεδρίων και περιοδικών.

Περισσότερα: