#39, Ανδρέας Στεφανίδης, Πρόεδρος Εκπαιδευτικού Συνδέσμου Αθηνών “ο Ήφαιστος”, Συνιδρυτής και Πρόεδρος της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας, συζητάμε για την ανοιχτή καινοτομία και τη νέα επιχειρηματικότητα.

Ο κ. Ανδρέας Στεφανίδης, Πρόεδρος Εκπαιδευτικού Συνδέσμου Αθηνών “ο Ήφαιστος”, Συνιδρυτής και Πρόεδρος της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας και Επίτιμος Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ), συζητάει με την Γεωργία Τσεβά για την ανοιχτή καινοτομία και το διαμοιρασμό τεχνογνωσίας στο πεδίο της νέας επιχειρηματικότητας.

Ο κ. Ανδρέας Στεφανίδης είναι Πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού, ιστορικού Εκπαιδευτικού Συνδέσμου Αθηνών «ο Ήφαιστος», καθώς και Πρόεδρος/ Συνιδρυτής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, Ακαδημία Επιχειρηματικότητας. Το 1994 έλαβε το πτυχίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων από το State University of New York στο New Paltz με διάκριση Magna Cum Laude. Έχει πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτής μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ. Διαθέτει αξιόλογη διδακτική εμπειρία καθώς έχει διδάξει στο New York College, στο State University of New York στο New Paltz ως επισκέπτης λέκτορας και στο University of New York Tirana στην Αλβανία. Αφουγκραζόμενος την ανάγκη ανάπτυξης δράσεων με κοινωνικό αντίκτυπο, ίδρυσε το 2001 την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Νέων Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ) οικοδεσπότη οργανισμού του θεσμού της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα το 2008. Επίσης, το 2014 έγινε Επικεφαλής του Aephoria.net, μίας θερμοκοιτίδας νέων επιχειρηματικών ιδεών και του φορέα οικοδεσπότη της πρωτοβουλίας Bluegrowth σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά, με στόχο την υποστήριξη νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρηματικών ιδεών γύρω από την βιώσιμη θαλάσσια οικονομία αλλά και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Περισσότερα: