#38, Χάρης Δούκας, Αναπλ. Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών HY του ΕΜΠ, συζητάμε για την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή μετάβαση, την κρίση, το πράσινο μοντέλο ανάπτυξης & το ESG

Ο κ. Χάρης Δούκας, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, συζητάει με τον Μιχάλη Ψαλλίδα για την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή μετάβαση, την κρίση, το πράσινο μοντέλο ανάπτυξης, το ESG και τη σύγκλιση πληροφορικής και ενέργειας.

Ο κ. Χάρης Δούκας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), με διδακτορική διατριβή στα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων ενεργειακής πολιτικής και διοίκησης (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ). Η επιστημονική και ερευνητική του δραστηριότητα σχετίζεται με την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Έχει σχεδόν 2 δεκαετίες εμπειρίας στο σχεδιασμό ενεργειακών πολιτικών, προγραμμάτων προώθησης ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας και δράσεων διαχείρισης ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, συμμετέχει ως εμπειρογνώμονας σε σχετικές πρωτοβουλίες πέραν της Ευρώπης, στις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου και του Περσικού Κόλπου. Στα παραπάνω αντικείμενα έχει περισσότερες από 120 εργασίες του δημοσιευμένες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, το ελληνικό βιβλίο «Πολυκριτήρια Μοντέλα Αποφάσεων σε Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Συστήματα», την επιμέλεια της ανοιχτής πρόσβασης έκδοσης “Understanding Risks and Uncertainties in Energy and Climate Policy: Multidisciplinary Methods and Tools for a Low Carbon Society”, το αγγλικό βιβλίο “Multicriteria Portfolio Construction with Python”, πλήθος παρουσιάσεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, άρθρων σε τεχνικά περιοδικά, ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο. Τέλος, είναι Συνεργάτης Έκδοσης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού «Operational Research, an International Journal (ORIJ)» και συμμετέχει στο Εκδοτικό Συμβούλιο σε επιστημονικά περιοδικά με γνωστικά αντικείμενα της ενεργειακής πολιτικής και της επιχειρησιακής έρευνας. Για το έργο του έχει βραβευτεί μεταξύ άλλων από το ΕΜΠ, το ΑΠΘ, το IKY, το ΤΕΕ, την Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών (EEEE) και το Διεθνές Συμβούλιο Ανανεώσιμων Πηγών.

Περισσότερα: