#37, Θεοχάρης Βλαχοπαναγιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της Rhoé, συζητάμε για τις έξυπνες πόλεις και την “ενέργεια σαν υπηρεσία”.

Ο κ. Θεοχάρης Βλαχοπαναγιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της Rhoé, συζητάει με τον Θοδωρή Κοτζασταύρο για τις έξυπνες πόλεις, την “ενέργεια σαν υπηρεσία” και το πως μπορούμε να φτιάξουμε τις πόλεις μας ώστε να κάνουμε την καθημερινότητα όλων μας λίγο καλύτερη.

Η Rhoé είναι μια νεοσύστατη επιχείρηση που συνεργάζεται με μεγάλες επιχειρήσεις, ερευνητικά ινστιτούτα και τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις για τη δημιουργία προϊόντων λογισμικού που γεφυρώνουν τις ουδέτερες ως προς τον άνθρακα μορφές ενέργειας με τεχνολογίες αιχμής στον τομέα των μεταφορών. Η Rhoe δραστηριοποιείται επί του παρόντος στις βιομηχανίες αστικής κινητικότητας και ναυτιλίας.

Στην αγορά της αστικής κινητικότητας, Rhoé παρέχει την Electrio – μια υπηρεσία μηχανικής με λογισμικό που επιτρέπει σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς να καθορίζουν εύκολα και δυναμικά τη βέλτιστη τοποθεσία, την τιμολόγηση και τη συνολική στρατηγική υποδομής EV. Η Electrio λειτουργεί ήδη σε 34 πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Στη ναυτιλιακή αγορά, η startup αναπτύσσει την πλατφόρμα Energy-as-a-Service, είναι ένα δίκτυο ανταλλαγής μπαταριών με πληρωμή ανά χρήση για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Ελέγχει και βελτιστοποιεί τον κύκλο εργασίας ενός νέου δικτύου ανταλλαγής μπαταριών, παρέχοντας πολυάριθμα κορυφαία χαρακτηριστικά του κλάδου, όπως ο σχεδιασμός τοποθεσίας, η ανάπτυξη υποδομών, η στρατηγική φόρτισης και οι μεθοδολογίες διαχείρισης εσόδων, με σκοπό να παρέχει στους ιδιοκτήτες και τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης χωρίς τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που την συνοδεύουν.

Ο Θεοχάρης Βλαχοπαναγιώτης είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της Rhoé, μιας ερευνητικής ομάδας μεταφορών που μετατράπηκε σε βραβευμένη νεοφυή επιχείρηση. Έχει εργαστεί σε πολλούς τομείς, όπως η εκπαίδευση και η επιστήμη, ακόμα και στον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις, ενώ έχει συγγράψει δημοσιεύσεις που εστιάζουν σε μεθόδους βελτιστοποίησης των μεταφορών και την ηλεκτρονική κινητικότητα. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην επιτυχή διαχείριση έργων και στην προώθηση προϊόντων στην αγορά. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η Rhoé έφτασε σε κερδοφορία σε λιγότερο από ένα χρόνο και έχει αναγνωριστεί ευρέως ως μία από τις κορυφαίες ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις στους τομείς των έξυπνων πόλεων και της κινητικότητας.

Περισσότερες Πληροφορίες: