#35, Νέλλη Κουβελάκη, Πρόεδρος της “ΦΑΟΣ” Κοιν.Σ.Επ. και Δ/ντρια του “House by Phaos”, συζητάμε για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τους ψηφιακούς νομάδες και τη θέση της γυναίκας στο επιχειρείν.

Σε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, η κα. Νέλλη Κουβελάκη,Πρόεδρος της “ΦΑΟΣ” Κοιν.Σ.Επ. — Δ/ντρια του Coworking Space “House by Phaos”, συζητάει με την Ελένη Μαυρόγαλου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία, όλες τις καινοτόμες πρωτοβουλίες που λαμβάνονται στην περιοχή της Καλαμάτας από την Phaos Κοιν.Σ.Επ., την πρωτοπόρο δράση “Work from Kalamata” για την ανάδειξη της πόλης στο πλαίσιο των ψηφιακών νομάδων, αλλά και τη θέση της σύγχρονης γυναίκας στο ελληνικό επιχειρείν και στον τομέα της τεχνολογίας.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση “ΦΑΟΣ” δημιουργήθηκε μέσα από την ανάγκη του τοπικού οικοσυστήματος καινοτομίας, νέας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας της Καλαμάτας για δικτύωση, υποστήριξη και συνεργασία. Στόχος της ομάδας “ΦΑΟΣ” είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ιδεών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών μέσα από τις υπηρεσίες της αρχικά, και στη συνέχεια μέσα από τον πολυχώρο επιχειρηματικότητας και πολιτισμού “House by Phaos”, που έχει δημιουργήσει στο κέντρο της Καλαμάτας.

Η Νέλλη Κουβελάκη, με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, την Τραπεζική & Χρηματοοικονομική και την Κοινωνική Οικονομία, εργάστηκε επί 19 χρόνια στο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, απ’ όπου αποχώρησε το 2018, ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει το όραμά της σχετικό με την Κοινωνική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. Από τον Απρίλιο του 2017 έως και σήμερα, τελεί χρέη Προέδρου της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Φάος» με έδρα την Καλαμάτα κι από τον Σεπτέμβριο του 2018 είναι Δ/ντρια του πρώτου συνεργατικού χώρου στην περιφέρεια Πελοποννήσου, του «House by Phaos».
Παράλληλα με το mentoring προς νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες, οι δράσεις της “Φάος”, επεκτείνονται στην ενίσχυση της τοπικής ανέλιξης μέσα από αναπτυξιακά έργα τα οποία δημιουργεί και προωθεί στην τοπική κοινωνία. Τέλος, αποτελεί associated member του Ελληνικού Κέντρου Κοινωνικής Καινοτομίας και του Think Tank του Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Νομάδων.

Περισσότερες Πληροφορίες: