#32, Θεόδωρος Καρούνος, Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), συζητάμε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Ο κ. Θεόδωρος Καρούνος, Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) συζητάει με τους Μιχάλη Ψαλλίδα και Γιώργο Καραμανώλη για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα, τα καινοτόμα πληροφοριακά συστήματα και πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν την περίοδο 2009-2012 όπως το πρόγραμμα Διαύγεια που ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, το Open Gov, την ευέλικτη ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων στο δημόσιο, τη σημασία των ανοιχτών προσκλήσεων στελεχών, τη συμμετοχική ανάπτυξη εφαρμογών μέσω των διαγωνισμών καινοτομίας και hackathon και τον ρόλο μικρών επιχειρήσεων και startups στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Περισσότερα: