#33, Μαρίσα Αντωνοπούλου, COO στην Action Finance Initiative, συζητάμε για την συνεισφορά της AFI σε ανέργους και μικροεπιχειρηματίες, τις μικροπιστώσεις και τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Η κα. Μαρίσα Αντωνοπούλου, COO στην Action Finance Initiative (AFI), συζητάει με τον Θεόδωρο Κοτζασταύρο για το πως η AFI βοηθάει ανέργους και μικροεπιχειρηματίες, τις μικροπιστώσεις και για το πως οι κοινωνικές επιχειρήσεις προσπαθούν να βελτιώσουν την κοινωνία μας.

H Action Finance Initiative (AFI) είναι είναι μία μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με αποστολή:

– Να εισάγει τις μικροπιστώσεις στην Ελλάδα, με σκοπό τη καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού και να βοηθήσει ανέργους να δημιουργήσουν τη δική τους θέση εργασίας

– Να εκπαιδεύσει και να συμβουλέψει δωρεάν μικροεπιχειρηματίες και ανέργους

– Να επαναφέρει τις βασικές αρχές της κοινωνικής οικονομίας

– Να βελτιώσει το νομικό και θεσμικό περιβάλλον της αυτοαπασχόλησης

Δίνει πρόσβαση σε μικροδάνεια μέχρι 12.500 ευρώ σε ανέργους και μικροεπιχειρηματίες που είναι αποκλεισμένοι από άλλες πηγές χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα βοηθάει στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα αυτών με υποστηρικτικές δωρεάν εκπαιδευτικές υπηρεσίες και mentoring.

Η Μαρίσα Αντωνοπούλου γεννήθηκε στη Νότια Αφρική και μεγάλωσε στην Ελλάδα. Σπούδασε Φιλοσοφία και Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ και αποφοίτησε το 2008. Στη συνέχεια εργάστηκε στην PwC ως εξωτερικός ελεγκτής και σύμβουλος, ενώ παράλληλα έλαβε το δίπλωμά της ACCA. Το 2014 εγκατέλειψε τον εταιρικό κόσμο προκειμένου να συμμετάσχει στη δημιουργία του πρώτου οργανισμού μικροχρηματοδότησης στην Ελλάδα, της Action Finance Initiative. Έκτοτε, ως Διευθύντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και COO του οργανισμού, βοηθά ανέργους και αποκλεισμένους επιχειρηματίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε μικροχρηματοδότηση, δωρεάν επιχειρηματική κατάρτιση και υποστήριξη, ενώ παράλληλα αναπτύσσει τον οργανισμό στην Ελλάδα.


Περισσότερα:

Website: https://www.afi.org.gr/
Linkedin AFI: https://www.linkedin.com/company/action-finance-initiative/
Linkedin Marisa: https://www.linkedin.com/in/marisa-antonopoulou/