#29, Δημήτρης Σταμάτης, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΑΕΜ Α.Ε, Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων Δήμου Αθηναίων, συζητάμε για θέματα έξυπνων πόλεων, συμμετοχικής δημοκρατίας και καινοτομίας.

Ο κ. Δημήτρης Σταμάτης, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΑΕΜ Α.Ε, Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων Δήμου Αθηναίων, συζητάει με τον Μιχάλη Ψαλλίδα για θέματα έξυπνων πόλεων, διαφάνειας, συμμετοχικής δημοκρατίας και καινοτομίας.

Ο κ. Δημήτρης Σταμάτης είναι κάτοχος πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων και διευθυντικό στέλεχος στον ιδιωτικό τομέα, με συνεργασίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Υπηρέτησε ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Καρπενησίου (2011-2014), καθώς και Σύμβουλος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακού Μετασχηματισμού και ΤΠΕ. Από το 2014- 2019 ήταν Ειδικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και υπεύθυνος για το project της “Έξυπνης Περιφέρειας” και για τη λειτουργία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας. Από τον Οκτώβριο του 2019 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε.

Περισσότερα: