#110, Συζητάμε με τον κ. Μαρίνο Ξυναριανό Digital Innovation & Fintech Expert, για το Fintech στην Ελλάδα, το Open Banking και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό

Ο κ. Μαρίνος Ξυναριανός, Digital Innovation & Fintech Expert, συζητάει με τον Μιχάλη Ψαλλίδα για το Fintech, το Open Banking και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Ο Μαρίνος Ξυναριανός παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην εταιρεία FINARTIX Fintech Solutions A.E. , στο πλαίσιο της ανάπτυξης καινοτόμων συστημάτων και υπηρεσιών στο χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών(fintech), ενώ παράλληλα έχει δημιουργήσει την εταιρεία AXYN TECH PRIVATE COMPANY για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικές με τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1985 στην εταιρεία ICL ΕΛΛΑΣ, και μέχρι το 1991 ήταν  υπεύθυνος υλοποίησης  και υποστήριξης εφαρμογών εμπορικής παρακολούθησης (ERP), καθώς και συστημάτων λιανικών Πωλήσεων (ePOS). Από το 1991 έως το 2008 εργάστηκε στον όμιλο της INTRACOM (INTRASOFT,INTRACOM IT SERVICES), σε θέσεις υπευθύνου τμημάτων υλοποίησης και διαχείρισης έργων στον Χρηματοοικονομικό Τομέα για μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Εντάχθηκε στον όμιλο της  Εθνικής Τράπεζας τον Σεπτέμβριο του 2008, στην θυγατρική εταιρεία Πληροφορικής ETHNODATA Α.Ε.  σαν Διευθυντής Έργων Πληροφορικής, μέχρι τον Μάρτιο του 2015, οπότε και έγινε απορρόφηση  της εταιρείας ETHNODATA Α.Ε.  από την Εθνική Τράπεζα.

Από τον Απρίλιο 2015 μέχρι και το τέλος του 2016 εργαζόταν ως Υπεύθυνος Στρατηγικών Έργων, Έρευνας & Καινοτομίας στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Εργασιών και Εναλλακτικών Δικτύων στην Εθνική Τράπεζα, έχοντας την ευθύνη παρακολούθησης και  υλοποίησης Στρατηγικών έργων Έρευνας & Καινοτομίας της Τράπεζας. 

Από τις αρχές του 2017 μέχρι και τον Απρίλιο του 2019 εργάσθηκε σαν Ειδικός Σύμβουλος Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών στην Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών της Attica Bank, έχοντας την ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης στρατηγικών έργων ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας.

Το διάστημα από τις αρχές Μαΐου 2019 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2021, εργάσθηκε στην εταιρεία Crowdpolicy, σαν Chief Digital Officer – FintelioX Director, στο πλαίσιο της ανάπτυξης καινοτόμων συστημάτων και υπηρεσιών στο χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έργων συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή οδηγία PSD2, καθώς και του ευρωπαϊκού έργου INFINITECH (https://www.infinitech-h2020.eu/), στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. Horizon-2020.

Είναι πτυχιούχος της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιομηχανικής Πειραιά (Πανεπιστήμιο Πειραιά), μέλος του PMI Greece και της ΕΕΔΕ , καθώς και κάτοχος του ITIL Foundation Certificate.

Είναι από τα ιδρυτικά μέλη και Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Κόμβου Blockchain – Hellenic Blockchain Hub (http://blockchain.org.gr).