#109, EntrePubl – Eπιχειρηματικότητα στο δημόσιο τομέα

Συζητάμε για το πρόγραμμα EntrePubl, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδρομών που θα επιτρέψουν στους δημόσιους υπαλλήλους να δουν το ρόλο τους με διαφορετικό τρόπο και να προσεγγίζουν τις προκλήσεις με επιχειρηματική νοοτροπία,

με

  • Ανδρέα Στεφανίδη, Πρόεδρο της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας,
  • Γεωργία Τσεβά, Ερευνήτρια, Συνεργάτη του Προγράμματος
  • Δημήτρη Πανόπουλο, Οικονομολόγος, Αναλυτής Δεδομένων, Επικεφαλής Μονάδας Έρευνας και Τεκμηρίωσης Αγοράς Εργασίας, Γενική Διεύθυνση Συλλογικών Ρυθμίσεων, Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας, Ασφάλισης και Ένταξης στην Εργασία

To EntrePubl (https://www.entrepubl.eu/) στοχεύει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδρομών που θα επιτρέψουν στους δημόσιους υπαλλήλους να δουν το ρόλο τους με διαφορετικό τρόπο και να προσεγγίζουν τις προκλήσεις με επιχειρηματική νοοτροπία. Αυτό θα τους βοηθήσει να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα και να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους. Το έργο επικεντρώνεται επίσης στην εφαρμογή ψηφιακών λύσεων στο πλαίσιο των δημοσίων φορέων. Για να επιτευχθεί αυτό, οι εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και οι πάροχοι θα εμπλακούν για να σχεδιάσουν ένα εκπαιδευτικό πακέτο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα και τους βοηθά να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες για επιχειρηματική μάθηση. Επαγγελματίες εκπαιδευτές και εκπαιδευτές δημόσιων ιδρυμάτων θα προσφέρουν την κατάρτιση.

Εκτός από τις δράσεις κατάρτισης, το έργο έχει συστήσει επίσης μία διαδικτυακή κοινότητα (Public Sector Employee Community Corner) ως ένα χώρο για συνεργασία, μάθηση και ανάπτυξη για εκπαιδευτές και επαγγελματίες του δημόσιου τομέα.

Γεωργία Τσεβά, Ερευνήτρια, Συνεργάτης του Προγράμματος

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/georgia-tseva-69335755/

Η Γεωργία Τσέβα είναι Πολιτικός Επιστήμονας (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και Επιστημονική Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) όπου μελετά καινοτόμες στρατηγικές και πολιτικές για την κλιματική ανθεκτικότητα. Εκπονεί επίσης το διδακτορικό της στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (Αθήνα), με ειδίκευση στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο ο πολιτισμός επηρεάζει την τοπική ανάπτυξη και τον χωροταξικό σχεδιασμό. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Χωροταξία από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχει σημαντική εμπειρία στην κοινωνική έρευνα  και τη διαχείριση έργων, έχοντας συμμετάσχει ενεργά σε έργα τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, έχει αφιερώσει πέντε χρόνια σε υποστηρικτικό ακαδημαϊκό/ διδακτικό έργο στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, συνεισφέροντας τις γνώσεις της τόσο σε προπτυχιακά όσο και σε μεταπτυχιακά προγράμματα.

Ανδρέας Στεφανίδης, Πρόεδρος Εκπαιδευτικού Συνδέσμου Αθηνών “O Ήφαιστος”, Πρόεδρος της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας, πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ και πιστοποιημένος μέντορας της πλατφόρμας BlueInvest

Ο Ανδρέας Στεφανίδης είναι Πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού, ιστορικού Εκπαιδευτικού Συνδέσμου Αθηνών «Ο Ήφαιστος», πρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας μη τυπικής εκπαίδευσης Ακαδημία Επιχειρηματικότητας. Το 1994 έλαβε το πτυχίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων από το State University of New York στο New Paltz με διάκριση Magna Cum Laude. Έχει πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτής μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ. Διαθέτει αξιόλογη διδακτική εμπειρία καθώς έχει διδάξει στο State University of New York στο New Paltz. Αφουγκραζόμενος την ανάγκη ανάπτυξης δράσεων με κοινωνικό αντίκτυπο, ίδρυσε το 2001 την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Νέων Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ) οικοδεσπότη οργανισμού του θεσμού της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα το 2008. Επίσης, το 2014 έγινε επικεφαλής του Aephoria.net, μίας θερμοκοιτίδας νέων επιχειρηματικών ιδεών και του φορέα οικοδεσπότη της πρωτοβουλίας Bluegrowth σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά, με στόχο την υποστήριξη νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρηματικών ιδεών γύρω από την βιώσιμη θαλάσσια οικονομία αλλά και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Social Media: https://www.linkedin.com/in/andreasstefanidis

Δημήτρης Πανόπουλος, Οικονομολόγος, Αναλυτής Δεδομένων, Επικεφαλής Μονάδας Έρευνας και Τεκμηρίωσης Αγοράς Εργασίας, Γενική Διεύθυνση Συλλογικών Ρυθμίσεων, Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας, Ασφάλισης και Ένταξης στην Εργασία

Experienced labour market data analyst, Head of the Research and Documentation Unit for Labour Market, Directorate of Labour Relations, Ministry of Labour, and Social Affairs of Greece.
Head of the EC’s expert group on digital skills and issues (and digital transition) under the Talent Booster Mechanism of the European Commission
Innovation Management and Skills Specialist for the EU and the digital startups ecosystem
Certified Trainer, of the Greek Entrepreneurship Academy for Public Sector Vocational Training in entrepreneurial skills (entercomp framework)
Member of the Hellenic Steering Committee for the designation of the Greek Digital Innovation Hubs (Digital Europe Programme)
Field Senior Expert in EU’s Special Scientific Working Group (DG CONNECT), member of digital Skills and Jobs, DG CONNECT, part of Digital Single Market expert Group, (DG CONNECT,EC)
National Coordinator of the Greek Social Innovation Network, National Coordinator of the Greek Consortium, as Funding Member of a 4 country Social Innovation Consortium called SEED Project, funded by the EU founding members of the SEED social innovation cross border consortium. SEED was approved and funded for the period 2021-2023 (Field of digital social innovation, digital literacy tools, management skills on digital social media and design thinking tools)
Writer of the “100+1 terms of the digital transformation” Glossary in Greece.