#101, Συζητάμε με τον κ. Σωτήρη Διαμαντόπουλο, Σύμβουλο καινοτομίας και έρευνας στην εταιρία EXUS για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Encrypt.

Ο Σωτήρης Διαμαντόπουλος εργάζεται ως σύμβουλος καινοτομίας και έρευνας στην εταιρία EXUS.

Στο ρόλο αυτό έχει διαχειριστεί και ολοκληρώσει με επιτυχία σύνθετα ερευνητικά έργα με συνολικό κόστος που ξεπερνά τα 20 εκ ευρώ, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στους τομείς της ασφάλειας, της υγείας και των νέων τεχνολογιών.

Ο κ. Διαμαντόπουλος είναι διδάκτορας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με το διδακτορικό του να σχετίζεται με την ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων επικοινωνίας μεταξύ διαστημικών σκαφών και άλλων εγκαταστάσεων στο Βαθύ Διάστημα.

Linkedin Profile: https://www.linkedin.com/in/sotiris-diamantopoulos-16aa4aa4/