#100, Συζητάμε με τον κ. Νικήτα Γρύλλη, Αντιδήμαρχο Δήμου Σύμης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις νέες τεχνολογίες

Ο κ. Νικήτας Γρύλλης, Αντιδήμαρχος Δήμου Σύμης συζητάει με τον κ. Μιχάλη Ψαλλίδα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις νέες τεχνολογίες.

Περισσότερα:

Γρύλλης Νικήτας ⁠https://www.facebook.com/gryllisnikitas/⁠

Δήμος Σύμης ⁠https://www.symi.gr/⁠

Welcome to the beautiful island of Symi! https://visitsymi.gr/